МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004600012015-04-23 09:44:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура по договаряне без обявление2015-04-23 09:45:30
000012015004600022015-04-23 09:44:39ДРУГОПоканаПокана2015-04-23 09:45:30
000012015004600032015-04-23 09:45:00документация за участие в процедуритедокументация2015-04-23 09:45:30
000012015004600042015-04-23 09:46:20ДРУГОобразциобразци2015-04-23 09:46:31
000012015004600052015-05-15 15:03:19Прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване2015-05-15 15:03:35