МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата
Описание: Осигуряване на професионални преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата, включващи писмени и устни преводи от български език на чужди езици, и от чужди на български език, по езикови групи, включително писмени преводи (обикновен, бърз и експресен), консекутивни и симултанни преводи, придружаване с извършване на превод.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004900012015-05-07 15:07:41Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-05-07 15:09:14
000012015004900022015-05-07 15:10:03документация за участие в процедуритеДокументация2015-05-07 15:11:02
000012015004900042015-05-07 15:13:05ДРУГОПриложения Приложения - образци2015-05-07 15:14:08
000012015004900042015-05-11 15:53:51разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-05-11 15:54:53
000012015004900052015-05-11 15:55:37разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-05-11 15:56:05
000012015004900062015-05-13 14:46:16разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-05-13 14:47:00
000012015004900072015-05-14 16:37:36ДРУГООтговорОтговор на постъпил въпрос2015-05-14 16:38:38
000012015004900082015-05-19 14:38:01ДРУГОСъобщение за отваряне на офертите2015-05-19 14:46:25
000012015004900092015-05-26 14:44:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-05-26 14:44:49
000012015004900102015-05-29 11:32:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-05-29 11:33:08
000012015004900112015-05-29 11:48:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-05-29 11:49:45
000012015005600122015-10-06 11:30:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатени суми2015-10-06 11:31:54
000012015005600132015-12-23 15:40:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2015-12-23 15:40:18
000012015005600142016-02-02 15:57:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-02 15:57:11
000012015005600152016-03-11 11:23:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-11 11:23:44
000012015005600162016-04-19 16:09:30ДРУГОинформация за изплатени сумиинформация за изплатени суми2016-04-19 16:09:38
000012015005600172017-05-29 16:24:34допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор 2017-05-29 16:26:04