МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър ,,Н. О. Масалитинов” – гр. Пловдив
Описание: Ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър ,,Н. О. Масалитинов” – гр. Пловдив
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3479694.20 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004900012015-05-12 16:35:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление2015-05-12 16:38:17
000012015004900022015-05-12 16:39:07документация за участие в процедуритеДокументация2015-05-12 16:40:55
000012015004900032015-05-12 16:41:41документация за участие в процедуритеДокументация 2015-05-12 16:42:07
000012015004900042015-05-12 16:42:54документация за участие в процедуритеДокументация2015-05-12 16:54:47
000012015004900052015-05-12 17:04:02ДРУГООбразциПриложения-образци2015-05-12 17:04:50
000012015004900062015-05-21 16:34:50разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-05-21 16:36:58
000012015004900072015-06-02 16:16:50разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-06-02 16:17:46
000012015004900082015-06-03 16:57:26разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-06-03 16:58:13
000012015004900092015-06-03 16:58:58разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-06-03 16:59:45
000012015004900102015-06-11 15:38:51разясненията по документациите за участиеразяснение 11.06.2015 година2015-06-11 15:39:05
000012015004900112015-06-15 17:53:26разясненията по документациите за участиеразяснение по запитване 2015-06-15 17:54:26
000012015004900122015-06-16 14:48:21разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-06-16 14:49:22
000012015004900142015-07-02 16:56:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2015-07-02 16:56:08
000012015004900152015-07-20 17:14:32ДРУГОСъобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОПСъобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП2015-07-20 17:15:20
000012015004900162015-08-03 16:47:39решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-08-03 16:48:30
000012015004900172015-08-03 16:51:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи2015-08-03 16:54:12
000012015004900182015-09-01 13:01:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за датата на възстановяване на гаранциите за участие в процедурата 2015-09-01 13:02:33
000012015004900192015-09-01 13:03:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение на поръчката 2015-09-01 13:06:07
000012015004900222015-09-18 14:55:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2015-09-18 15:05:30
000012015004900212015-09-18 15:08:18ДРУГО – без документУчастникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение, неразделна част от договора, не се публикува на профила на купувача.2015-09-18 15:21:15
000012015004900222015-09-30 13:38:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-09-30 13:42:52