МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по управление и контрол на продажбата на билети за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Описание: Внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по управление и контрол на продажбата на билети за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005100012015-05-13 16:48:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2015-05-13 16:53:43
000012015005100022015-05-13 16:49:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка Обявление 2015-05-13 16:53:43
000012015005100032015-05-13 16:57:03документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-05-13 16:58:18
000012015005100042015-05-13 16:58:09документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-05-13 16:58:44
000012015005100052015-05-13 17:07:32ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-05-13 17:08:31
000012015005100062015-07-07 15:56:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2015-07-07 15:57:33
000012015005100072015-07-07 15:57:00решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата 2015-07-07 15:57:52
000012015005100082015-07-24 11:38:03Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за възстановяване на гаранция за участие2015-07-24 11:40:47