МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Театър „Българска армия”, гр. София
Описание: Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Театър „Българска армия”, гр. София
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005300012015-05-20 10:31:18решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата 2015-05-20 10:34:18
000012015005300022015-06-18 15:46:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за възстановяване на гаранцията за участие в процедурата2015-06-18 15:47:40