МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”
Описание: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005400012015-06-03 13:09:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2015-06-03 13:12:17
000012015005400022015-06-03 13:10:36документация за участие в процедуритеПокана и документация 2015-06-03 13:12:17
000012015005400032015-06-03 13:11:20ДРУГОПоканаПокана2015-06-03 13:12:18
000012015005400042015-06-03 13:12:10ДРУГОобразциобразци2015-06-03 13:12:18
000012015005400052015-06-11 12:02:35решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване2015-06-11 12:02:46