МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерството на културата”
Описание: Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005600012015-06-11 16:15:27Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПокана2015-06-11 16:16:27
000012015005600032015-06-11 16:15:27Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация за участие2015-06-11 16:16:28
000012015005600052015-06-11 16:15:27ДРУГООбразциОбразци2015-06-11 16:16:28
000012015005600042015-06-26 16:25:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-06-26 16:27:32
000012015005600052015-07-03 10:09:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за физическа охрана на административната сграда 2015-07-03 10:13:46
000012015005600062015-07-03 10:14:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2015-07-03 10:14:48
000012015005600072015-07-07 10:45:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение2015-07-07 10:47:38
000012015005700082015-08-21 14:49:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-08-21 14:55:59
000012015005700102015-09-24 18:28:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-09-24 18:29:40
000012015005700102015-10-12 12:24:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-10-12 12:25:40
000012015005700112015-11-24 10:16:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-24 10:16:39
000012015005700122015-12-16 15:50:50Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-16 15:51:35
000012015005700132016-01-07 18:14:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-01-07 18:15:08
000012015005700162016-02-09 10:39:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2016-02-09 10:40:04
000012015005700152016-03-07 13:03:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-07 13:05:34
000012015005700162016-04-08 21:06:10Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-04-08 21:06:17