МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проекти” в рамките на проект BG161РО001/5-01/2008/063 „Укрепване капацитета на Министерство на културата- конкретен бенефициент по ОПРР”, финансиран по Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 - 2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по три обособени позиции
Описание: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проекти” в рамките на проект BG161РО001/5-01/2008/063 „Укрепване капацитета на Министерство на културата- конкретен бенефициент по ОПРР”, финансиран по Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 - 2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Реконструкция и модернизация на сградата на Държавен куклен театър - гр. Габрово” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Рреконструкция и пристрояване на Театър «СФУМАТО», УПИ III, кв. 582, м. «ГГЦ-ЗОНА Г-13 – ЮГ» от плана на гр. София, р-н «Оборище» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: “Преустройство на архитектурно - строителен паметник на културата „Тютюнев склад” в комплексен музеен и културно – информационен център към Регионален исторически музей - Кюстендил”;
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 141316.77 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005800262015-11-25 10:56:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение 2015-11-25 10:57:03
000012015005800272015-11-25 10:59:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор ОП22015-11-25 11:00:16
000012015005800282015-11-25 10:59:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо приложение ОП22015-11-25 11:00:23
000012015005800292015-11-25 10:59:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение ОП22015-11-25 11:00:30
000012015005800302015-11-27 10:42:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор обособена позиция 32015-11-27 10:42:50
000012015005800312015-11-27 10:42:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение обособена позиция 32015-11-27 10:42:56
000012015005800322015-11-27 10:42:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение обособена позиция 32015-11-27 10:43:01
000012015005800332015-12-16 16:39:51Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМАЦИЯ за възстановени гаранции 2015-12-16 16:39:57
000012015005800342016-02-15 22:15:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 22:15:19
000012015005800352016-02-15 22:15:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 22:16:00
000012015005800362016-02-15 22:16:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 22:16:54