МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Описание: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005900012015-07-24 16:27:39Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана изх.№ 22-ОП-19/ 24.07.2015 г.2015-07-24 16:33:53
000012015005900022015-07-24 16:28:36ДРУГОдокументация за участиедокументация за участие2015-07-24 16:33:53
000012015005900032015-07-24 16:29:14ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-07-24 16:33:54
000012015005900042015-07-30 15:45:54разясненията по документациите за участиеотговор на постъпил въпрос2015-07-30 15:46:18
000012015005900052015-08-06 16:14:36ДРУГОУведомлениеУведомление за отваряне на оферти2015-08-06 16:15:09
000012015006200062015-09-10 17:02:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-09-10 17:07:47