МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006000012015-07-30 16:14:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-07-30 16:14:21
000012015006000022015-07-30 16:14:06покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана участници2015-07-30 16:14:21
000012015006000032015-07-30 16:14:06ДРУГОобразци2015-07-30 16:14:22
000012015006000042015-07-30 16:14:06ДРУГОобразци2015-07-30 16:14:22
000012015006000052015-07-31 10:08:36документация за участие в процедуритедокументация2015-07-31 10:08:42
000012015006000062015-08-25 16:06:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение избор изпълнител2015-08-25 16:06:35
000012015006000072015-08-26 11:59:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол и доклад комисия2015-09-02 16:31:49
000012015006000082015-09-02 16:31:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор ради пипев2015-09-02 16:31:44
000012015006000092015-09-02 16:31:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор ради пипев2015-09-02 16:31:52
000012015006000102015-09-02 16:32:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор стоянова2015-09-02 16:33:03
000012015006000112015-09-02 16:32:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор стоянова2015-09-02 16:33:09
000012015006000122016-02-14 23:30:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-14 23:30:14
000012015006000132016-02-14 23:31:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-14 23:31:08