МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна
Описание: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 47105.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006100012015-08-11 17:17:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-08-11 17:17:30
000012015006100022015-08-11 17:17:15документация за участие в процедуритеПокана за участие и документация2015-08-11 17:17:30
000012015006100032015-08-11 17:17:15ДРУГОобразциобразци2015-08-11 17:17:31
000012015006100042015-08-25 16:04:58решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение класиране 2015-08-25 16:05:05
000012015006100052015-08-26 11:58:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол и доклад на комисията2015-08-26 11:58:25
000012015006100062015-09-17 13:47:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-09-17 13:47:23
000012015006100072015-09-17 13:47:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо и ценово предложени е2015-09-17 13:47:26
000012015006100082016-02-14 23:29:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-14 23:29:08