МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: "Избор на експерти – инвеститорски контрол по две обособени позиции
Описание: Избор на експерти – инвеститорски контрол по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Инвеститорски контрол при изпълнението на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“ втори етап; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Инвеститорски контрол при изпълнението на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“ трети етап;
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 27500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006200012015-08-26 12:56:47Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-08-26 12:56:51
000012015006200022015-08-26 12:56:47Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхУказания2015-08-26 12:56:51
000012015006200032015-08-26 12:56:47Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхМетодика 2015-08-26 12:56:52
000012015006200042015-08-26 12:56:47Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхСпецификация2015-08-26 12:56:52
000012015006200052015-08-26 12:56:47Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхОбразци2015-08-26 12:56:53
000012015006200062015-09-11 13:37:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2015-09-11 13:37:48
000012015006200072015-09-11 13:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническото и ценовото предложение на участниците не се публикуват в профила на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП2015-09-11 13:37:51
000012015006200082015-09-11 13:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническото и ценовото предложение не са публикуват в профила на купувача на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП2015-09-11 13:37:54
000012015006200092016-02-15 22:12:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 22:13:05
000012015006200102016-02-15 22:13:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2016-02-15 22:13:53