МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработване на награда на Министерството на културата „Златен век – цар Симеон Велики” - почетен знак плакет
Описание: Изработване на награда на Министерството на културата „Златен век – цар Симеон Велики” - почетен знак плакет
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006400012015-09-07 17:25:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне 2015-09-07 17:36:29
000012015006400022015-09-07 17:25:38документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-09-07 17:36:29
000012015006400032015-09-07 17:26:52покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана до автора на произведението 2015-09-07 17:36:30
000012015006400042015-09-08 10:11:22документация за участие в процедуритеПриложения - Образци на документи 2015-09-08 10:13:04
000012015006400052015-10-15 10:55:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от комисията2015-10-15 10:56:20
000012015006400062015-10-15 10:55:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2015-10-15 10:56:23
000012015006400072015-10-15 10:57:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от комисията2015-10-15 10:58:05
000012015006400082015-10-15 11:01:04решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участник2015-10-15 11:02:01
000012015006400092015-11-12 15:55:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-11-12 15:55:33
000012015006400102015-11-12 15:56:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-11-12 15:56:49
000012015006400112015-12-10 16:11:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-10 16:12:05
000012015006400122015-12-15 14:20:26ДРУГО – без документГаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на 14.12.2015 год.Гаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на 14.12.2015 год.2015-12-15 14:20:52
000012015006400152016-01-26 16:54:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:55:37