МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на физическа невъоръжена охрана на обект: „Алея на творците и Сакрално пространство – „Ротонда” в Централни софийски гробища
Описание: Извършване на физическа невъоръжена охрана на обект: „Алея на творците и Сакрално пространство – „Ротонда” в Централни софийски гробища
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006500012015-09-11 17:57:49Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана 2015-09-11 18:02:21
000012015006600022015-09-11 18:03:18Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация за участие2015-09-11 18:06:43
000012015006600052015-09-11 18:12:02ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2015-09-11 18:13:40
000012015006600042015-09-25 14:40:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен протокол от работата на комисията стр.12015-09-25 14:44:29
000012015006600062015-09-25 14:41:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен протокол от работата на комисията стр.22015-09-25 14:44:32
000012015006900062015-10-01 13:19:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за охрана 2015-10-01 13:22:29
000012015006900082015-10-01 13:21:50ДРУГОПриложения към договор за охрана Приложения към договор за охрана 2015-10-01 13:23:28
000012015007000082015-11-05 15:16:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-11-05 15:16:55
000012015007000092015-12-08 17:29:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-12-08 17:29:43
000012015007000102016-01-07 18:13:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-01-07 18:13:33
000012015007000112016-02-09 10:42:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2016-02-09 10:43:00