МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на строителен надзор при изпълнение на ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър „Н.О.Масалитинов”- гр.Пловдив
Описание: Извършване на строителен надзор при изпълнение на ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър „Н.О.Масалитинов”- гр.Пловдив
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006600012015-09-15 15:54:15Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана за представяне на оферти 2015-09-15 15:55:19
000012015006600022015-09-15 15:59:15документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-09-15 16:08:26
000012015006600032015-09-15 16:22:24документация за участие в процедуритеОбразци на документи към документацията за участие 2015-09-15 16:23:36
000012015006600042015-09-15 16:26:24ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2015-09-15 16:28:01
000012015006600052015-09-30 16:23:35ДРУГОУведомление за дата и час на публично отваряне на постъпили оферти за избор на изпълнител Уведомление за дата и час на публично отваряне на постъпили оферти за избор на изпълнител 2015-09-30 16:24:29
000012015006600062015-10-19 16:53:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен протокол от работата на комисията2015-10-19 16:54:27
000012015006600072015-10-27 10:44:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за строителен надзор 2015-10-27 10:47:58
000012015006600082015-10-27 10:46:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора 2015-10-27 10:50:55
000012015006600092015-10-27 10:46:12документ2015-10-27 10:55:00
000012015006600102015-10-27 10:46:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора 2015-10-27 10:54:07
000012015007000112016-02-09 16:59:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-02-09 16:59:58