МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на сървъри и компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на сървъри и компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006800012015-09-16 14:43:54Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана 2015-09-16 15:07:02
000012015006800022015-09-16 15:02:40документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-09-16 15:07:02
000012015006800032015-09-16 15:04:41ДРУГОПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 2015-09-16 15:07:02
000012015007000042015-10-21 10:10:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПОдобрен протокол за прекратяване на обществената поръчка, поради липса на подадени оферти2015-10-21 10:11:27
000012015007000052015-12-23 15:22:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-12-23 15:23:05