МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Описание: Поръчката се отнася до избор на изпълнител за предоставяне на услуги за осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на ведомството на територията на гр. София
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007000012015-09-30 16:20:37Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-09-30 16:28:30
000012015007000032015-09-30 16:27:35ДРУГОПриложенияПриложения2015-09-30 16:28:30
000012015007000032015-09-30 16:29:46Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация2015-09-30 16:29:54
000012015007000042015-10-02 17:22:59разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-10-02 17:23:42
000012015007000052015-10-07 17:27:10разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-10-07 17:27:47
000012015007000062015-10-13 17:02:49ДРУГОСъобщение за отваряне на офертиСъобщение за отваряне на оферти2015-10-13 17:02:55
000012015007000072015-10-26 10:59:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-10-26 11:00:55
000012015007000082015-10-28 10:35:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-10-28 10:35:50
000012015007000092015-10-28 10:38:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-10-28 10:38:56
000012015007600102015-11-30 14:29:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-30 14:29:49
000012015007600112015-12-12 12:32:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор2015-12-12 12:32:40
000012015007600122015-12-17 14:01:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор2015-12-17 14:01:54
000012015007600132016-04-05 11:42:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума 2016-04-05 11:43:01
000012015007600142016-04-20 10:28:07ДРУГОвъзстановяване на гаранция за изпълнен договор2016-04-20 10:28:13