МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерството на културата
Описание: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007000012015-11-03 17:21:44Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-11-03 17:21:50
000012015007000022015-11-03 17:23:00Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПокана стр. 22015-11-03 17:23:07
000012015007000032015-11-03 17:24:06Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация2015-11-03 17:38:04
000012015007000052015-11-03 17:49:00ДРУГОПриложенияПриложения2015-11-03 17:50:49
000012015007000052015-11-11 17:27:12разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-11-11 17:27:52
000012015007000062015-11-16 14:38:23ДРУГОСъобщение за отваряне на офертисъобщение за отваряне на оферти2015-11-16 14:38:29
000012015007000072015-11-20 16:55:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2015-11-20 16:55:30
000012015007000082015-11-30 13:45:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-11-30 13:45:55
000012015007000092015-11-30 14:24:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦенова оферта2015-11-30 14:24:55
000012015007000102015-11-30 14:31:46ДРУГО – без документУчастникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото му предложение, неразделна част от договора, не се публикува в профила на купувача.Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото му предложение, неразделна част от договора, не се публикува в профила на купувача.2015-11-30 14:51:48
000012015007000112016-01-12 16:45:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-01-12 16:45:30
000012015007000122016-02-09 16:35:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-02-09 16:37:33
000012016009500132016-03-11 13:51:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-11 13:52:25
000012016009500142016-04-19 16:01:42ДРУГОинформация за изплатени сумиинформация за изплатени суми2016-04-19 16:01:53