МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на канцеларски материали съгл. РС № СПОР-416/02.10.2015 г., сключено от ЦООП
Описание: Доставка на канцеларски материали съгл. РС № СПОР-416/02.10.2015 г., сключено от ЦООП
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 32000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007100012015-11-04 15:06:20покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана за подаване на оферти2015-11-04 16:34:13
000012015007100022015-11-04 16:35:26документация за участие в процедуритеПриложения към поканата 2015-11-04 16:37:07
000012015007100032015-11-04 17:36:14ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:40:09
000012015007100042015-11-04 17:37:59ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:40:56
000012015007100052015-11-04 17:38:40ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:43:15
000012015007100062015-11-04 17:44:10ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:45:58
000012015007100072015-11-04 17:49:12ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:51:21
000012015007100082015-11-04 17:49:12ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:51:39
000012015007100092015-11-04 17:52:49ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-11-04 17:53:21
000012015007100102015-12-14 16:20:25ДРУГОУведомление за отваряне на ценови предложения - канцеларски материалиУведомление за отваряне на ценови предложения - канцеларски материали2015-12-14 16:21:15
000012015007100112015-12-28 14:23:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за класиране и избор на изпълнител 2015-12-28 14:25:21
000012015007100122015-12-28 14:24:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията 2015-12-28 14:26:26
000012015007100142016-02-08 09:31:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПДоговор 2016-02-08 09:36:04
000012015007100152016-02-08 12:06:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-02-08 12:14:19
000012015007100162016-03-11 11:13:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-11 11:14:27
000012015007100172016-04-11 09:56:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-04-11 09:56:55