МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор при извършване на ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър ,,Н.О.Масалитинов” – гр. Пловдив
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър ,,Н.О.Масалитинов” – гр. Пловдив
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007200012015-11-04 16:19:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без обявление2015-11-04 16:25:32
000012015007200032015-11-04 18:10:24документация за участие в процедуритеДокументация2015-11-04 18:10:32
000012015007200032015-11-04 18:23:57ДРУГООбразци на ПриложенияОбразци на Приложения2015-11-04 18:25:35
000012015007200042015-12-04 16:50:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията 2015-12-04 16:50:22
000012015007200052015-12-04 16:51:40решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-12-04 16:51:47
000012015007200062015-12-11 14:31:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за авторски надзор2015-12-11 14:41:20
000012015007200072015-12-11 14:42:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2015-12-11 14:43:31
000012015007200082015-12-11 14:45:21ДРУГО – без документТехническото предложение не се публикува, поради подадена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.Техническото предложение не се публикува, поради подадена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.2015-12-11 14:45:45
000012015007200112016-02-03 14:30:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-02-03 14:31:35
000012015007200102016-09-07 17:03:50ДРУГОИнформация за изпълнен договор Информация за изпълнен договор 2016-09-07 17:06:17