МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на 2 броя сървъри за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на 2 броя сървъри за нуждите на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007500012015-11-09 10:56:53Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана 2015-11-09 10:57:52
000012015007500022015-11-09 11:03:00ДРУГОдокументация за участие документация за участие 2015-11-09 11:04:30
000012015007500042015-11-09 11:13:10ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2015-11-09 11:17:06
000012015007500042015-11-26 16:34:35ДРУГОуведомлениеуведомление2015-11-26 16:34:42
000012015007500052015-12-09 17:23:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-12-09 17:23:59
000012015007500062015-12-22 11:11:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-12-22 11:11:07
000012015007500072015-12-22 11:12:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-12-22 11:12:20
000012016009400082016-02-09 10:34:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2016-02-09 10:36:08