МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: доставка на нерециклирана копирна хартия, съгл. РС № 427/26.10.2015 г.
Описание: Доставка на копирна хартия, обособена позиция № 2 ,,Доставка на нерециклирана копирна хартия"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007700012015-11-13 17:12:57покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана2015-11-17 16:23:16
000012015007700022015-11-13 17:20:20покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПриложения2015-11-17 16:23:17
000012015007700032015-11-13 17:21:04покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеОбразци2015-11-17 16:23:17
000012015007700042015-11-13 17:21:39покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеОбразци2015-11-17 16:23:17
000012015007700062015-11-13 17:23:04покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеОбразци2015-11-17 16:23:18
000012015007700072015-11-13 17:23:38покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеОбразци2015-11-17 16:23:19
000012015007700082015-11-13 17:25:13покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеОбразци2015-11-17 16:23:19
000012015007700092015-11-13 17:25:43покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеДекларация2015-11-17 16:23:19
000012015007700102015-11-13 17:26:14покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеОбразци2015-11-17 16:23:20
000012015007700112015-12-08 17:02:10ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите офертиУведомление за отваряне на ценовите оферти2015-12-08 17:02:16
000012015007700122015-12-16 15:11:03решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за избор на изпълнител 2015-12-16 15:13:21
000012015007700132015-12-16 15:12:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията 2015-12-16 15:14:30
000012015007700142016-02-05 13:32:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-02-05 13:33:40
000012015007700152016-02-05 13:33:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2016-02-05 13:33:57
000012015007700162016-04-05 11:35:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-04-05 11:35:41