МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Описание: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 24000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008200012015-12-29 14:38:01покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПублична покана 2015-12-29 14:41:42
000012015008200022015-12-29 14:39:02документация за участие в процедуритедокументация за участие2015-12-29 14:41:42
000012015008200032015-12-29 14:56:24ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-12-29 14:57:33
000012015008200042016-01-13 17:10:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2016-01-13 17:10:21
000012015008200052016-01-13 17:11:23решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за прекратяване2016-01-13 17:11:29
000012015008200072016-01-29 16:05:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол и доклад2016-01-29 16:05:55
000012015008200082016-02-09 11:08:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-02-09 11:08:55
000012015008200092016-02-09 11:23:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения2016-02-09 11:24:00
000012015008200102016-02-15 14:40:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 14:41:08