МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Основен ремонт и модернизация на съществуващите сгради, нова спортна и многофункционална зала и благоустрояване на целия прилежащ терен на НУФИ"Филип Кутев"гр.Котел“
Описание: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Основен ремонт и модернизация на съществуващите сгради, нова спортна и многофункционална зала и благоустрояване на целия прилежащ терен на НУФИ"Филип Кутев"гр.Котел“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 25.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008300012016-01-05 17:09:22ДРУГОПокана2016-01-05 17:09:36
000012016008300052016-01-05 17:11:35документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-01-05 17:11:47
000012016008300032016-01-05 17:13:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-01-05 17:13:07
000012016008300042016-01-05 17:13:38ДРУГОобразциобразци2016-01-05 17:13:44
000012016008300052016-01-15 14:08:17решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение класиране 2016-01-15 14:08:23
000012016008300072016-01-28 18:22:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения2016-01-28 18:22:16
000012016008300082016-01-28 18:22:04документ2016-01-28 18:22:18
000012016008300092016-01-28 18:22:04документ2016-01-28 18:22:10