МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Услуги по почистване, щадящи околната среда, съгласно Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г.
Описание: Услуги по почистване, щадящи околната среда, съгласно Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 103000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008500012016-01-11 12:47:05покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана за представяне на оферти2016-01-11 12:50:39
000012016008500022016-01-11 12:47:57документация за участие в процедуритеприложения към покана за участие2016-01-11 12:50:39
000012016008500032016-01-11 13:11:16ДРУГООБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 2016-01-11 13:15:16
000012016008500042016-01-11 13:11:16ДРУГООБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 2016-01-11 13:15:42
000012016008500052016-01-11 13:11:16ДРУГООБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 2016-01-11 13:16:37
000012016008500062016-01-11 13:17:09ДРУГООБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 2016-01-11 13:18:16
000012016008500072016-01-13 15:13:53разясненията по документациите за участиеразяснение2016-01-13 15:13:59
000012016008500082016-01-22 12:55:31ДРУГОСъобщение отваряне ценови оферти2016-01-22 12:56:52
000012016008500092016-01-25 17:19:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-01-25 17:20:14
000012016008500102016-01-26 17:15:09ДРУГОСъобщение за отваряне и оповестяване на ценови офертиСъобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти2016-01-26 17:16:27
000012016008500112016-02-02 11:48:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител2016-02-02 11:50:56
000012016008500122016-02-02 11:50:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията2016-02-02 11:51:16
000012016008500132016-02-02 11:50:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията2016-02-02 11:57:18
000012016008500142016-03-11 13:54:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-11 13:54:41
000012016008500152016-03-11 14:11:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД 11-03-17/22.02.2016г.2016-03-11 14:16:59
000012016008500162016-03-11 14:18:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2016-03-11 14:20:30
000012016008500172016-03-11 14:29:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор 2016-03-11 14:30:20
000012016008500182016-04-19 16:50:18ДРУГОизплатена сума2016-04-19 16:50:24
000012016008500192018-02-08 18:31:57допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор2018-02-08 18:33:47
000012016008500202018-03-28 17:06:32ДРУГОобявление за изменение на договор обявление за изменение на договор 2018-03-29 23:44:20
000012016008500212018-03-28 17:10:45допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор2018-03-29 23:44:26