МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата”
Описание: Поръчката се отнася до извършване на системна поддръжка на IT средата на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008700012016-01-18 11:35:30Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПокана 2016-01-18 11:35:45
000012016008700022016-01-18 11:35:30Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация 2016-01-18 11:35:45
000012016008700032016-01-19 17:10:26разясненията по документациите за участиеразяснение2016-01-19 17:11:08
000012016008700042016-01-19 17:10:26разясненията по документациите за участие2016-01-19 17:10:33
000012016008700052016-01-27 12:24:16ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ2016-01-27 12:24:56
000012016008700062016-01-28 17:29:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2016-01-28 17:30:54
000012016008700072016-02-05 13:28:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-02-05 13:29:38
000012016008700082016-02-05 13:28:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-02-05 13:29:51
000012016008700092016-03-11 13:47:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-11 13:48:45
000012016008700102016-04-12 09:43:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2016-04-12 09:44:11
000012016011300112017-02-07 09:06:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдопълнително споразумение2017-02-07 09:07:23