МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки във връзка с Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г.
Описание: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки във връзка с Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 75000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009000012016-01-27 16:46:39ДРУГОобразец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОПобразец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП2016-01-27 16:51:08
000012016009000022016-01-27 16:48:09покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепокана 2016-01-27 16:51:08
000012016009000032016-01-27 16:48:41ДРУГОпроект на договорпроект на договор2016-01-27 16:51:08
000012016009000042016-02-16 14:01:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 от работата на комисията 2016-02-16 14:02:07
000012016009000052016-02-17 15:05:27ДРУГОУведомление за дата и час за отваряне на ценовите офертиУведомление за дата и час за отваряне на ценовите оферти2016-02-17 15:06:00
000012016009000062016-02-23 13:45:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 и №3 от работата на комисията 2016-02-23 13:48:12
000012016009000072016-02-23 13:46:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител 2016-02-23 13:48:21
000012016009000082016-04-07 12:17:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-04-07 12:19:22
000012016009000092016-04-07 12:25:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение от СЕВОП2016-04-07 12:26:17
000012016009000102016-04-19 15:43:20ДРУГОинформация за изплатена сума по договоринформация за изплатена сума по договор2016-04-19 15:43:32