МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства във връзка с Рамково споразумение № СПОР-447/12.11.2015 г.
Описание: Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства във връзка с Рамково споразумение № СПОР-447/12.11.2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 21500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009100012016-01-27 17:01:39покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана № 22-ОП-5/27.01.20162016-01-27 17:06:29
000012016009100032016-01-27 17:02:59ДРУГОобразец на декларацияобразец на декларация2016-01-27 17:06:29
000012016009100042016-01-27 17:03:53ДРУГОпроект на договорпроект на договор2016-01-27 17:06:30
000012016009100042016-02-16 14:00:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 от работата на комисията 2016-02-16 14:00:48
000012016009100052016-02-17 15:03:34ДРУГОУведомление за дата и час за отваряне на ценовите офертиУведомление за дата и час за отваряне на ценовите оферти2016-02-17 15:04:12
000012016009100062016-02-23 16:54:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 и № 3 от работата на комисията 2016-02-23 16:56:05
000012016009100072016-02-23 16:55:15решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител2016-02-23 16:57:44
000012016009100082016-04-05 12:16:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-04-05 12:16:54
000012016009100092016-04-07 12:08:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя 2016-04-07 12:09:12
000012016009100102016-04-07 12:08:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-04-07 12:09:30
000012016009100112016-04-29 20:09:34ДРУГОизплатена сума2016-04-29 20:09:41