МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Преработване, доработване, тестване и внедряване на изградената Система за автоматизиране на дейността по отчитане на продадените билети на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Описание: Преработване, доработване, тестване и внедряване на изградената Система за автоматизиране на дейността по отчитане на продадените билети на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009200012016-02-01 09:49:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-02-01 11:52:05
000012016009200032016-02-01 11:38:14покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепокана2016-02-01 11:52:05
000012016009200032016-02-01 11:39:52покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепокана - документация2016-02-01 11:52:06
000012016009200042016-02-17 11:38:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад2016-02-17 11:38:45
000012016009200062016-02-17 11:43:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение2016-02-17 11:43:38
000012016009200072016-03-17 11:08:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-03-17 11:08:46
000012016009200082016-03-17 11:20:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договорите2016-03-17 11:20:44
000012016009200092016-04-25 19:28:58ДРУГОизплатени суми2016-04-25 19:29:05