МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Закупуване и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Министерството на културата
Описание: Закупуване и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 141000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009400012016-02-10 14:27:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-02-10 14:33:30
000012016009400022016-02-10 14:28:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-02-10 14:33:30
000012016009400032016-02-10 14:29:18документация за участие в процедуритеДокументация2016-02-10 14:33:31
000012016009400042016-02-10 14:31:48документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2016-02-10 14:33:31
000012016009400052016-02-23 10:23:54решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата 2016-02-23 10:24:56