МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009700012016-03-24 11:27:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-20/24.03.2016 г.2016-03-24 12:08:00
000012016009700022016-07-25 10:48:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на вода2016-07-25 10:50:14