МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за недвижими имоти на Министерството на културата
Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за недвижими имоти на Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009800012016-03-24 11:31:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-19/ 24.03.2016 г.2016-03-24 12:07:53
000012016009800022016-03-31 16:45:28одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище на АОП за осъществен предварителен контрол 2016-03-31 16:46:09
000012016009800032016-06-16 10:07:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с "Топлофикация"ЕАД2016-06-16 10:08:24