МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на физическа охрана на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика
Описание: Извършване на физическа невъоръжена охрана на обект "Античен Културно-Комуникационен комплекс "Сердика"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009900012016-03-28 13:53:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-21/ 28.03.2016г.2016-03-28 13:59:32
000012016009900022016-03-28 13:53:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-03-28 13:59:32
000012016009900032016-03-28 13:54:58документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2016-03-28 13:59:33
000012016009900042016-03-28 13:57:10покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана 12016-03-28 13:59:33
000012016009900052016-03-28 13:57:10покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана 22016-03-28 13:59:33
000012016009900062016-03-28 13:57:10покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана 32016-03-28 13:59:34
000012016009900072016-04-18 16:28:50решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците 2016-04-18 16:34:59
000012016009900082016-04-18 16:31:51ДРУГОДоклад от работата на комисията Доклад от работата на комисията 2016-04-18 16:36:13
000012016009900092016-06-06 11:35:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение и ценово предложение към него2016-06-06 11:36:21
000012016009900102016-06-06 11:38:26ДРУГО – без документТехническото предложение не се публикува, поради подадена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (отм.).Техническото предложение не се публикува, поради подадена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (отм.).2016-06-06 11:38:50