МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Провеждане на проучване относно ефективността на действащата система за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Описание: Провеждане на проучване относно ефективността на действащата система за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010200012016-03-28 17:32:59покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПУБЛИЧНА ПОКАНА 2016-03-28 17:35:26
000012016010200022016-03-28 17:32:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-03-28 17:35:27
000012016010200032016-03-28 17:32:59документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2016-03-28 17:35:27
000012016010200042016-04-28 10:49:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен протокол от работата на комисията 2016-04-28 10:50:25
000012016010200052016-06-22 14:34:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА2016-06-22 14:35:32
000012016010200062016-06-22 14:52:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-06-22 14:52:55
000012016010200072016-08-08 17:55:52допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за прекратяване на договор 2016-08-08 17:56:25