МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Описание: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010300012016-04-08 14:21:14покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПублична покана № 22-ОП-18/08.04.20162016-04-08 14:34:56
000012016010300022016-04-08 14:21:14документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-04-08 14:34:57
000012016010300032016-04-08 14:52:44ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2016-04-08 14:55:04
000012016010300042016-04-21 14:58:27ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ2016-04-21 14:59:08
000012016010300052016-05-18 15:47:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол от работата на комисията 2016-05-18 15:48:31
000012016010300062016-06-13 10:58:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с изпълнителя на обществената поръчка2016-06-13 10:59:35
000012016010300072016-06-13 10:58:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора 2016-06-13 11:00:39