МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на изпълнител за извършване на оценка на наемна цена на ведомствени апартаменти на Министерство на културата
Описание: Избор на изпълнител за извършване на оценка на наемна цена на ведомствени апартаменти на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 1200.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010300012016-04-12 14:08:03покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПублична покана изх.№ 22-ОП-19/12.04.2016 г.2016-04-12 14:09:55
000012016010300022016-04-12 14:08:03документация за участие в процедуритеДокументация2016-04-12 14:09:56
000012016010300032016-04-12 14:18:55ДРУГОПриложения - Образци на документи Образци на документи 2016-04-12 14:21:04
000012016010300042016-05-04 17:00:52ДРУГОсъобщение за отваряне на оферти2016-05-04 17:01:32
000012016010300052016-05-12 16:45:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2016-05-12 16:46:09
000012016010300062016-06-06 13:30:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхdogovor2016-06-06 13:30:55