МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на архитектурно заснемане и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на административна сграда, находяща се в гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 16
Описание: Извършване на архитектурно заснемане и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на административна сграда, находяща се в гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 16
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010400012016-04-14 16:39:14покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПублична покана 2016-04-14 16:39:30
000012016010400022016-04-14 16:42:34документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-04-14 16:43:19
000012016010400032016-04-14 18:12:58ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2016-04-14 18:13:59
000012016010400042016-05-04 16:56:51ДРУГОсъобщение за отваряне на оферти2016-05-04 16:56:58
000012016010400052016-09-27 16:01:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на обществена поръчка 2016-09-27 16:03:08