МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Закупуване и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Министерството на културата“
Описание: Закупуване и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Министерството на културата - Преносими компютъри – 13 броя; Външни твърди дискове – 20 броя; Мултифункционални устройства – 42 броя, Документни скенери – 6 броя; Настолни компютри – 63 броя; Монитори – 63 броя.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 152300.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010500012016-04-14 17:58:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 2016-04-14 17:58:50
000012016010500022016-04-14 17:58:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка 2016-04-14 17:58:51
000012016010500032016-04-14 17:58:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-04-14 17:58:51
000012016010500042016-04-14 17:58:44ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2016-04-14 17:58:52
000012016010500052016-05-18 17:49:07разясненията по документациите за участиеотговор на въпрос 2016-05-18 17:49:13
000012016010500062016-06-21 17:11:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-06-21 17:13:25
000012016010500072016-06-21 17:14:08ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2016-06-21 17:14:43
000012016010500082016-06-24 15:11:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор 2016-06-24 15:15:37
000012016010500092016-06-24 15:14:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 и № 3 от работата на комисията 2016-06-24 15:16:34
000012016010500102016-08-15 15:26:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на техника2016-08-15 15:28:39
000012016010500112016-08-15 15:26:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-08-15 15:29:21
000012016010500122021-04-29 15:53:59ДРУГООбявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка2021-04-29 15:55:33