МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на физическа въоръжена охрана на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”- гр. Созопол
Описание: Извършване на физическа въоръжена охрана на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”- гр. Созопол
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010600012016-04-14 18:20:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-25/14.04.20162016-04-14 18:33:29
000012016010600022016-04-14 18:24:37покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана до Д.М.Секюрити груп2016-04-14 18:33:29
000012016010600032016-04-14 18:31:51документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-14 18:33:30
000012016010600042016-04-28 14:53:59решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител 2016-04-28 14:55:58
000012016010600052016-04-28 14:55:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен доклад от работата на комисията 2016-04-28 14:56:53
000012016010600062017-01-11 17:18:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата 2017-01-11 17:19:46