МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: „Национален музеен комплекс – Крило Юг – Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилище и реставрационни ателиета в НМК– Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „Оборище” (част от Крило Юг)”
Описание: Извършване на СМР на обект: „НМК – Крило Юг – Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилище и реставрационни ателиета в НМК– Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „Оборище” (част от Крило Юг)”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3478501.13 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010700262016-06-30 14:17:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-06-30 14:18:27
000012016010700272016-08-23 15:30:41ДРУГОСъобщение за дата и час за отваряне на ценови предложенияСъобщение за дата и час за отваряне на ценови предложения2016-08-23 15:41:09
000012016010700282016-08-23 15:39:34ДРУГОРЕЗУЛТАТИ от оценка на техническите предложенияРЕЗУЛТАТИ от оценка на техническите предложения2016-08-23 15:49:41
000012016010700292016-09-10 15:56:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране2016-09-10 16:05:11
000012016010700302016-09-10 15:57:29ДРУГОПротокол № 2 от работата на комисията Протокол № 2 от работата на комисията 2016-09-10 16:05:11
000012016010700312016-09-10 15:58:28ДРУГОПротокол № 3 от работата на комисията Протокол № 3 от работата на комисията 2016-09-10 16:05:14
000012016010700322016-10-31 16:33:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за СМР 2016-10-31 16:36:28
000012016010700342016-10-31 16:46:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на изпълнителя2016-10-31 16:48:35
000012016010700342016-10-31 16:53:43ДРУГО – без документТехническото предложение на изпълнителя не се публикува, поради подадена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП /отм./Техническото предложение на изпълнителя не се публикува, поради подадена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП /отм./2016-10-31 16:54:28
000012016010700352016-11-17 15:29:01ДРУГООбявление за изменение на договор Обявление за изменение на договор 2016-11-17 15:29:37
000012016010700362016-11-17 15:39:17ДРУГОдопълнително споразумение за изменение на договора допълнително споразумение за изменение на договора 2016-11-17 15:40:58
000012016010700372016-12-13 10:03:08допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договор2016-12-13 10:04:16