МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на културата и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Описание: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на културата и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010800012016-06-22 17:10:20обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти изх. № 22-ОП-22/22.06.2016г.2016-06-22 17:21:47
000012016010900072016-06-22 17:20:46обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти изх. № 22-ОП-22/22.06.2016г.2016-06-22 17:21:50
000012016010900082016-06-22 17:20:46ДРУГООбява за събиране на оферти изх. № 22-ОП-22/22.06.2016г.Обява за събиране на оферти изх. № 22-ОП-22/22.06.2016г.2016-06-22 17:21:50
000012016010900202016-06-22 17:45:14договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор
000012016010900212016-06-22 17:45:14ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2016-06-22 17:45:34
000012016010900222016-06-22 17:52:32ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2016-06-22 17:54:11
000012016010900232016-06-22 17:55:59ДРУГОобразци на документи образци на документи 2016-06-22 17:56:57
000012016010900272016-06-22 18:07:38ДРУГОМетодика за оценка на офертите Методика за оценка на офертите 2016-06-22 18:07:45
000012016010900282016-07-04 13:40:37ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и определяне на нов срок за отваряне на офертите - 8 юли 2016 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на културатаИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2016-07-04 13:44:14
000012016010900292016-07-13 10:49:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2016-07-13 10:53:23
000012016011000162016-07-28 12:04:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР 2016-07-28 12:08:43
000012016011000192016-07-28 12:05:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-07-28 12:11:39