МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010900022016-07-08 13:21:53документация за участие в процедуритеДокументация 2016-07-08 13:24:12
000012016010900052016-07-08 13:25:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка 2016-07-08 13:25:55
000012016011000112016-07-08 13:46:43документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2016-07-08 13:48:18
000012016011000162016-07-08 14:19:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2016-07-08 14:19:10
000012016011000092016-07-15 13:40:24разясненията по документациите за участиеОТГОВОР ПО ЗАПИТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ2016-07-15 13:41:31
000012016011000102016-08-16 15:44:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комиисята2016-08-16 15:45:02
000012016011300112016-09-30 15:27:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-09-30 15:27:34
000012016011300122016-09-30 15:36:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение. По отношение на техническото предложение е приложена декларация за конфиденциалност, поради което същото не следва да се публикува в профила на купувача.2016-09-30 15:36:59