МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доработване и поддръжка на създадените регистри, водени от дирекция ,,Международни и регионални дейности"
Описание: Предмет на обществената поръчка е доработване и поддръжка на създадените регистри, водени от дирекция ,,Международни и регионални дейности““ в Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011000012016-07-19 16:12:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-07-19 16:12:55
000012016011000022016-07-19 16:14:30документация за участие в процедуритедокументация2016-07-19 16:14:38
000012016011000032016-07-19 16:17:04ДРУГОпоканапокана2016-07-19 16:17:10
000012016011000042016-08-17 15:07:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2016-08-17 15:07:43
000012016011000052016-08-17 15:08:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад от работата на комисията2016-08-17 15:08:42
000012016011000062016-08-17 15:09:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение2016-08-17 15:09:46
000012016011000072016-09-19 15:21:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-09-19 15:21:14
000012016011000082016-09-19 16:28:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения2016-09-19 16:28:43