МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на оценка на наемна цена на ведомствен апартамент на Министерство на културата
Описание: Извършване на оценка на наемна цена на ведомствен апартамент на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011200012016-08-25 14:29:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на оферти Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП 2016-08-25 14:46:51
000012016011400022016-08-25 14:32:53ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2016-08-25 14:46:51
000012016011400032016-08-25 14:32:53ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2016-08-25 14:46:52
000012016011400042016-08-25 14:33:37ДРУГООБРАЗЦИОбразци на документи 2016-08-25 14:46:52
000012016011400052016-09-07 15:18:28ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществената поръчкаИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти за обществената поръчка2016-09-07 15:19:24
000012016011400062016-09-07 15:21:07ДРУГО – без документОтварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 13.09.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на културата, гр.София, бул. Ал.Стамболийски № 17.Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 13.09.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на културата, гр.София, бул. Ал.Стамболийски № 17.2016-09-07 15:21:45
000012016011400102016-09-20 16:53:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2016-09-20 16:53:38
000012016011400102016-10-17 10:13:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-10-17 10:13:27
000012016011400112016-10-17 10:24:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения2016-10-17 10:24:36