МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Национален музеен комплекс – Крило Юг – Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилище и реставрационни ателиета в Национален музеен комплекс– Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „Оборище” (част от Крило Юг”
Описание: Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Национален музеен комплекс – Крило Юг – Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилище и реставрационни ателиета в Национален музеен комплекс– Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „Оборище” (част от Крило Юг”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011300012016-10-13 17:06:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2016-10-13 17:49:55
000012016011300032016-10-13 17:09:57документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-10-13 17:49:56
000012016011300042016-10-13 17:13:09документация за участие в процедуритеОбразци на документи и Проект на договор 2016-10-13 17:49:56
000012016012000042016-10-13 17:56:33обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление за поръчка2016-10-13 17:57:02
000012016012800062016-11-29 17:30:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-11-29 17:30:30
000012016012800072016-12-13 16:19:29ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - на 16.12.2016 год. от 14:00 ч.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2016-12-13 16:20:40
000012016012800082016-12-28 16:29:59решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител 2016-12-28 16:33:38
000012016012800102016-12-28 16:31:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на оценителната комисия2016-12-28 16:31:46
000012016012800102016-12-28 16:35:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден доклад от работата на комисията2016-12-28 16:37:47
000012016012800112017-07-28 10:26:40решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител № Р-22/ 28.07.2017 г. (съгл. решение на КЗК)2017-07-28 10:29:36
000012016012800122017-07-28 10:32:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията, съгл. решение № 558/30.05.2017г. на КЗК2017-07-28 10:35:57
000012016012800132017-11-28 10:06:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за изменение на решение за класиране поради отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор 2017-11-28 10:09:14
000012018017800142018-02-23 12:31:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2018-02-23 12:31:29
000012018017800152018-02-23 12:18:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор 2018-02-23 12:20:45
000012018017800162018-02-23 12:18:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор 2018-02-23 12:20:40