МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на текущ ремонт в помещения, намиращи се в административната сграда на Mинистерството на културата
Описание: Извършване на текущ ремонт в помещения, намиращи се в административната сграда на Mинистерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 13995.30 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011400012016-09-20 16:34:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка изх.№ 24-05-110/20.09.2016 г.2016-09-20 16:45:17
000012016011500022016-09-20 17:17:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиДокументация за участие и техническа спецификация2016-09-20 17:23:33
000012016011500032016-09-20 17:26:13документация за участие в процедуритеОбразци на документи и проект на договор2016-09-20 17:28:44
000012016012000042016-11-02 10:11:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол от работата на комисията 2016-11-02 10:19:09
000012016012000052016-11-22 16:32:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за текущ ремонт 2016-11-22 16:33:08
000012016012000062016-11-22 16:34:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2016-11-22 16:37:24