МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Отпечатване на двуезичен каталог
Описание: Отпечатване на двуезичен каталог
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011500012016-10-06 12:24:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх.№ 92-00-12/06.10.2016 г. 2016-10-06 12:58:04
000012016011700022016-10-06 12:28:45документация за участие в процедуритеУказания за участие 2016-10-06 12:58:04
000012016011700032016-10-06 12:35:41документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ на документи 2016-10-06 12:58:05
000012016011700042016-10-06 12:37:26ДРУГОПроект на договорПроект на договор2016-10-06 12:58:05
000012016011900052016-10-17 11:09:00ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - до 20.10.2016 г., 17:30 часа. Отваряне на офертите ще се извърши на 21.10.2016 г. от 15:00 часа.Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - до 20.10.2016 г., 17:30 часа2016-10-17 11:10:08
000012016012000062016-10-25 16:02:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2016-10-25 16:02:29
000012016012200072016-12-06 10:01:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложенията към него2016-12-06 10:01:46