МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на МПС - ,,Гражданска отговорност", на автомобилистите, ,,Злополука" на водача и пътниците в МПС и ,,Автокаско" - всички рискове
Описание: Застраховка на МПС - ,,Гражданска отговорност", на автомобилистите, ,,Злополука" на водача и пътниците в МПС и ,,Автокаско" - всички рискове
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011700012016-10-06 14:54:16обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява с приложения2016-10-06 14:55:57
000012016011700022016-10-06 14:54:16обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява с приложения2016-10-06 14:55:58
000012016012000032016-11-08 14:42:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2016-11-08 14:42:49
000012016012000042016-11-24 11:52:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-11-24 11:52:25
000012016012000052016-11-24 11:52:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения2016-11-24 11:53:00