МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011900012016-11-18 10:47:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-11-18 10:51:33
000012016011900022016-11-18 10:48:02решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за поръчка2016-11-18 10:51:33
000012016011900032016-11-18 10:59:25документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-11-18 11:01:25
000012016011900042016-11-18 11:00:23документация за участие в процедуритеОбразци на документи и Проект на договор 2016-11-18 11:02:51
000012016011900052017-01-12 16:59:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-01-12 17:00:57
000012016011900062017-03-21 16:21:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-03-21 16:22:18
000012016011900072017-04-10 16:43:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 и № 3 от работата на комисията 2017-04-10 16:47:06
000012016011900082017-04-10 16:44:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията 2017-04-10 16:51:21
000012016011900092017-04-10 16:46:00решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-04-10 16:52:47
000012016011900102017-05-19 10:45:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхDogovor 2017-05-19 10:46:05
000012016011900112017-05-19 10:45:01ДРУГОПриложения към договор Приложения към договор 2017-05-19 10:47:01
000012016011900122018-04-19 10:51:04ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчкаОбявление за изменение на договор за обществена поръчка2018-04-19 10:52:12
000012016011900132018-04-19 10:51:04допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение към договор за осигуряване на самолетни билети2018-04-19 10:53:07
000012016011900152019-06-18 09:35:01ДРУГОобявление за приключване на договор за обществена поръчкаобявление за приключване на договор за обществена поръчка2019-06-18 09:35:38