МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“, ГР. ВАРНА“
Описание: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“, ГР. ВАРНА
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012000512016-11-29 17:09:28документация за участие в процедуритеотговор по постъпило запитване 2016-11-29 17:09:58
000012016012000522017-01-23 17:30:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 10 от работата на комисията 2017-01-23 17:32:01
000012016012000532017-06-12 11:21:04ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-06-12 11:21:10
000012016012000542017-06-30 16:01:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2017-06-30 16:06:29
000012016012000552017-06-30 16:02:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-06-30 16:07:03
000012016012000562017-06-30 16:02:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията 2017-06-30 16:08:08
000012016012000572017-06-30 16:04:19ДРУГОРешение за класиране и избор на изпълнителРешение за класиране и избор на изпълнител2017-06-30 16:08:54
000012016012000582017-10-16 10:36:57договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор за СМР 2017-10-16 10:46:54
000012016012000592017-10-16 10:37:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2017-10-16 10:47:25
000012016012000602017-10-16 10:39:01разясненията по документациите за участиеТехническо предложение2017-10-16 10:47:50
000012016012000612017-10-16 10:39:01документ2017-10-16 10:48:24
000012016012000622017-10-16 10:39:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2017-10-16 10:49:06
000012016012000632017-10-16 10:39:59документ2017-10-16 10:49:30
000012016012000642017-10-16 10:45:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЕдинен наръчник на бенефициента2017-10-16 10:50:04
000012016012000652017-10-16 10:52:40рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение 2017-10-16 10:53:15
000012016012000662018-11-16 15:40:04ДРУГООбявление за изпълнен договор Обявление за изпълнен договор 2018-11-16 15:42:26